aller au menu principal aller aux sous-menus de la rubrique aller au contenu-texte dela page le plan du site politique d'accessibilité

Les petites Arménies d’Europe et de Méditerranée

Page imprimé de : http://www.armeniens.culture.fr/rubrique8.html

Loin de l'Ararat... Les petites Arménies d'Europe et de Méditerannée - Les Arméniens de Marseille

Աքսորի ճամբաներ, հիւրընկալ երկիրներ

Սփիւռքը կը ստեղծուի իրերայաջորդ դէպքերով, 1915-ի ցեղասպանութիւն Ցեղասպանութիւն
24 Մայիս 1915–ի համաձայնականներու նօթագրութեան մէջ հայերու ցեղասպանութիւնը որակուած է իբրեւ «ոճիր մարդկութեան և մշակոյթի դէմ»: Արնոլտ Թոյէմպի ջարդերը կ՛որակէ «ազգի մը սպանութիւնը»: 1915-1916-ի ջարդերը կը սահմանուին ցեղասպանութեան եզրով, որ Ռաֆայէլ Լեմքին ստեղծած է, սահմանելու համար նացիներու կողմէ հրեայ ազգին դէմ գործուած ոճիրը: Լեմքին կը հաստատէ թէ հայկական ջարդերու նախընթացը պատճառ եղած է այս սահմանումին: Հայերու, ինչպէս հրեաներու ցեղասպանութիւնը տեղի ունեցած է համաշխարհային պատերազմներու ընթացքին: Բայց զանոնք կարելի չէ պատերազմի ոճիր կոչել, կանխամտածումը, գիտական ոճը, կարգաւորման, դասաւորման նկարագիրը, ներշնչող գաղափարաբանութիւնը կը զատորոշէ զանոնք միւս ոճիրներէն:
ը, բռնագաղթը, որ հայերուն կը հեռացնէ իրենց պապենական հողերէն, սովետականացումը, (1918-1920) կարճատեւ Հայաստանի հանրապետութիւնը, (որ կառուցուած էր 1828-ին Ռուսերուն կողմէ գրաւուած հողերուն վրայ), Եւրոպայի մէջ հայերուն թիւը կը բազմանայ, նորահաստատ թուրք հանրապետութենէն «անվերադարձ» մեկնող գաղթականներու պատճառաւ, որոնց շուտով պիտի միանան Կովկասէն փախչող հարիւրաւոր ապաստանեալները: Կովկասցիները՝ թէեւ սակաւաթիւ, բայց իրենց քաղաքական դերը աւելի կարեւոր է: Ֆրանսա հասնող հայերուն մեծամասնութիւնը կ՛անցնին Մարսէյլէն հաստատուելու համար Ֆրանսայի զանազան շրջանները: Եւրոպայի տարածքին, համարկումէն ետք տարիներու ընթացքին ձուլումը կը շեշտուի: Միջին Արեւելքէն կամ Հայաստանի երկրորդ հանրապետութենէն ժամանող հայերը տեղւոյն հայերուն հետ միաձուլուելով և արդիական հաղորդակցութեան զանազան միջոցներով կը վերանորոգեն միեւնոյն ազգի պատկանելիութեան զգացումը և հաւաքական ճակատագիր մը ունենալը: Ցեղասպանութեան յիշատակը անքակտելի կապ մըն է հայերու միջեւ: «Վերադարձ»ի գաղափարը 1946-1947-ին ներգաղթի դրդապատճառը կը հանդիսանայ, տարիները և համարկումը առասպելի կը վերածեն այս տենչը:

Illustration emblématique

Copyright MuCEM 2007 : Musée des Civilisations d'Europe et de Méditerranée